Het het jaarlijkse hokbezoek van de Twentse Hoenderclub georganiseerd door Wim Molenveld, kunnen we als een uitmate geslaagde dag beschouwen. Als eerste werden we hartelijk ontvangen bij Roelof Jan Breman, een gepassioneerd fokker en oud keurmeester van vele gedomesticeerde eenden en ganzen op zijn prachtige domein in Giethoorn. Ook waren vele oorspronkelijke watervogels aanwezig. Bezoek aan fokkers van andere diergroepen levert altijd interessante gesprekstof op over het hoe en waarom.

Vervolgens werd de familie Heyman in Blokzijl bezocht. Een plaats met een rijke historie als vissersplaats en een versterkte toegangshaven aan de voormalige Zuiderzee met een belangrijke handelsverbinding met het achterland. Tijdens de 80 jarige oorlog werd het strategische belang ook door de Spanjaarden onderkend.

Vader en zoon Heyman zijn enthousiaste fokkers van zowel Vorwerkhoenders als Twentse Hoenders en hadden de leden van de Twentse Hoenderclub op de jaarvergadering uitgenodigd om hun fokkerij te bezoeken. Ze houden momenteel een fraaie koppel Twentse hoenders en beloftevolle jonge dieren.

Tijdens de prima verzorgde lunch werden de onderlinge fokresultaten besproken en rastechnische vragen beantwoord door de keurmeesters die onze vereniging rijk is. Kortom een prima georganiseerde en geslaagde dag.

Pin It on Pinterest

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security