Hierbij een beknopt verslag van deze vergadering waarbij 13 leden aanwezig waren.

Na de opening door onze voorzitter Bert Kremer gingen we puntsgewijs de agenda door. Hoewel de meeste kleindiertentoonstellingen ook afgelopen seizoen geen doorgang konden vinden, waren de fokkers blij met de huiskeuringen die twee Twentse verenigingen in oktober en november hadden georganiseerd.
Ook hebben 4 fokkers, als fokcirkel Twents hoen, ruim 20 dieren ingestuurd bij Oneto Digitaal. Het nieuwe digitale platform maakte het voor de inzenders nog eenvoudiger dan voorheen om de foto’s van hun dieren te uploaden. Ook de diverse presentaties aan fokkers en keurmeesters, over het maken van goede foto’s voor het digitaal showen, beginnen hun vruchten af te werpen. We moeten ons realiseren dat oude belopen wegen soms doodlopen en dat we nieuwe initiatieven moeten omarmen om nieuwe wegen te vinden.

De winnaars van diverse oorkondes werden gefeliciteerd met hun behaalde resultaten. Gerrit Leusink met het Fraaiste Twentse Hoen op Oneto Digitaal. Wim Vaarhorst met de beste Twents Hoen Kriel en Henk-Jan van de Riet en Wim Molenveld met de beste Grote Twents hoen op de thuiskeuringen van de Hof van Twenteshow.

De jaarverslagen van de secretaris, de penningmeester en de notulen van de jaarvergadering van 2023 werden goedgekeurd. Bertus Roelofs keurde namens de kascommissie de financiën goed.

Bestuurslid Wim Molenveld was aftredend en herkiesbaar wat onder applaus gebeurde. Secretaris Robert Hoornstra was tussentijds aftredend. Robert werd, als dank voor alle inzet gedurende de vele jaren, door de vergadering tot Erelid benoemd, ontving warme woorden en ontving als herinnering de bijpassende oorkonde van de voorzitter.


In de persoon van Gerrit Leusink – keurmeester en lid fokcirkel Twents Hoen – hebben we een waardige opvolger gevonden voor het secretariaat.
Bestuurslid Henk-Jan van de Riet was aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur heeft besloten zijn functie niet te vervangen. Daarbij is besloten om op voordracht van Henk-Jan van de Riet een WhatsApp groep te starten. Hierin kan heel eenvoudig de informatie over vraag en aanbod van dieren of broedeieren gedeeld kan worden. De eerste uitwisselingen hebben inmiddels plaatsgevonden.

Naast de vraag naar broedeieren en dieren, ontvangt de vereniging ook regelmatig vragen over de verzorging van het Twents Hoen. Daarom is besloten om een digitaal boekwerkje uit te geven voor nieuwe leden en geïnteresseerden.

De vogelgriepperikelen zijn besproken, maar op korte termijn is nog geen oplossing voor handen. Wel werd het KLN-bericht gedeeld dat de mogelijkheid bestaat om dieren te laten beoordelen in België of Luxemburg, vanzelfsprekend onder condities.

Na afloop van de vergadering presenteerde Wim Molenveld zijn eerste PowerPointpresentatie ooit, dit met een beetje hulp van zijn kleindochter. De presentatie ging over de erfelijkheid van de kleuren van het Twents hoen en Wim deed dit alsof hij dit al jaren deed.

De jaarvergadering werd afgesloten met een prima verzorgde lunch door Wim Vaarhorst. Tijdens de lunch werd het aanstaande fokseizoen besproken met de hoop op tenminste huiskeuringen dit najaar.

Pin It on Pinterest

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security