Keuring grote Twentse hoenders op 6 januari j.l.

Hallo beste clubleden.

Op 6 januari jl. mocht ik de grote Twentse hoenders keuren, hierop had ik zeer mij verheugd.

Door de mooie resultaten op de ONETO ging ik er vanuit dat het niet makkelijk zou worden.
Dat was ook zo, maar helaas de andere kant van het verhaal, de keuring viel er tegen zoals ook het aantal 20 enkele nummers en 2 trio’s.

Waar zijn de geweldige dieren van begin december gebleven!!!
Oké, het weer zal ook wel zijn invloed gehad hebben, maar toch heel jammer. De heren Molenveld en de Poel te Groen waren de 2 fokkers die de dieren niet te koop hadden staan, de rest dacht zijn dieren te kunnen verkopen. Nu is dat een ieder zijn goed recht maar, wat zou het mooi zijn als er ook kwalitatief goede dieren aangeboden worden waar toekomstige fokkers ook wat mee kunnen.
De mooiste Twent zat in kooi 270 een mooie zilverpatrijs hen van de Poel te Groen en verdiende de 1eF proficiat.

Na de keuring even bij de krielen gekeken want dat zal toch wel beter zijn!
Ook hier helaas maar 10 diertjes van 2 inzenders en de kwaliteit was een tikje beter, maar ook in deze kleurslagen(patrijs + zilverpatrijs) zijn er wel betere. Ook hier stonden dieren te koop waar een toekomst fokker niet gauw zal toe happen. De mooiste kriel was een patrijs hen van de heer H. Boers met ZG 95 proficiat.

Als voorzitter van de THC zou ik u allen willen uitnodigen voor onze clubdag (datum nog niet bekend) om over deze situatie en wat in de toekomst te doen. Namelijk van 2 t/m 4 december van dit jaar staat de Twentse hoender Europa show op stapel en daar wilden we met ons allen een geweldige show van maken.

Met vriendelijke groet
Bert Kremer

Pin It on Pinterest

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security