De jaarvergadering van de Twentse Hoender Club (THC) had naast de reguliere onderwerpen twee interessante onderwerpen. Hierover zo meer.

Tijdens de vergadering werd stil gestaan bij het overlijden van Harrie ter Huurne uit Buurse eerder deze maand. Harrie heeft jarenlang een belangrijke rol gespeeld in het showen en de instandhouding van de grote Twenten in de kleurslagen Patrijs en Zilverpatrijs. Het overgrote deel van zijn dieren is terecht gekomen bij andere fokkers, als ook bij een nieuwe jonge fokker en THC-lid die hiermee de lijn van Harrie gaat voortzetten.

Nu twee kleinschalige vogelgriep vaccins veelbelovend uit de test zijn gekomen, begint binnen kort een grootschalige test onder praktijkcondities. De eerste resultaten worden aan het eind van dit jaar verwacht waarmee het zo goed als zeker is dat we pas volgend jaar op zijn vroegst kunnen vaccineren. Levende Have meldt dat dierentuinen dit jaar al wel kunnen vaccineren.
Al met al is het daarmee onwaarschijnlijk dat dit jaar weer tentoonstellingen worden toegestaan, tenzij niet langer uitbraken plaats vinden en de beperkingen worden opgeheven …
Om deze reden heeft het bestuur voorgesteld om het prijzenschema bij de diverse shows kenbaar te maken als hiervoor weer aanleiding is.
Verder wordt melding gemaakt dat een ieder die sinds 2020 die via onze website geïnformeerd heeft naar Twentse hoenders of broedeieren, gevraagd is of zij nog Twenten houden, of zij op de hoogte willen gehouden van onze verenigingsactiviteiten en of zij willen participeren in het fokcirkelplan. Hierop heeft 20% van de aangeschrevenen gereageerd, wat ons betreft een positief resultaat.
Tenslotte hebben twee nieuwe leden hun Twentse hoenders en krielen vandaag gekregen. Gerrit en Thijs, veel plezier en succes met ons fraaie erfgoed!

Terug naar de twee extra onderwerpen:

  1. Waar staan onze huidige dieren vandaag als we deze vergelijken met de standaardtekening zoals deze een eeuw geleden is uitgewerkt door de befaamde diertekenaar Cornelis S.Th. van Gink (1890-1968).
  2. Presentatie over de ontwikkeling en beoordeling van het ei door (ei)keurmeester Conno Vlaardingerbroek

 

Van Gink aan tafel

Het Twentse Hoen is omstreeks 1875 ontstaan en heeft zich door de tijd doorontwikkeld tot het ras zoals we dit nu kennen.
Tussentijds is het gewenste standaardmatige gewicht verhoogd en lijken sommige Duitse fokkers voorkeur te hebben voor een nog groter dier. Nu heeft de THC de standaardtekening van het Twents Hoen levensgroot afgedrukt en boven op de kooi geplaatst van een aantal dieren. Dit leverde een levendige discussie op over het eerste deel van de rasbeschrijving:
Het Twents Hoen is een middelzwaar ras van het landhoentype met vechthoeninslag. Een slanke en sierlijke bouw met daarbij een opgerichte houding. De dieren mogen enigszins fors zijn, maar dit mag absoluut niet ten koste gaan van het sierlijke type.

De belangrijkste opmerkingen vandaag waren dat sommige dieren te fors dreigen te worden waarbij een te geringe dijbeenhoogte een factor is. Afgesproken is om een volgende keer ook dieren te gaan wegen. Slank en sierlijk blijven onverminderd belangrijke raskenmerken.

De ontwikkeling en beoordeling van het ei

Voorafgaand aan de overheerlijke lunch verzorgt door onze penningmeester Wim Vaarhorst presenteerde onze oud-voorzitter Conno Vlaardingerbroek allerlei wetenswaardigheden over het ei vanuit verschillende perspectieven. Ondanks dat vele ervaren kippenhouders aanwezig waren, wist Conno een aantal nieuwe zaken te benoemen wat voor een levendig gesprek voerde.

Na de lunch liet Conno zien hoe een eibeoordeling plaatsvindt en deed dit aan de hand van de meegebrachte kippen-, eenden- en ganzeneieren. Ook hier bleek dat wij het een en ander wisten, maar zeker niet alles. Zo kan je aan de dooier zien of het een bevrucht of onbevrucht ei is. Op de foto’s proberen we het verschil te laten zien; een bevrucht ei is herkenbaar aan de “donutvorm”. Een bloedvlekje is daarentegen een beetje bloed gevormd bij de aanmaak van het ei en geen embryo.


Een onbevrucht ei

Een bevrucht ei herkenbaar dankzij de “donut”

 

Na de eibeoordeling wordt De Bréborgh in Bentelo bezocht. Hier bevinden zich het huisdierenhotel Bréborgh en het Huisdierencrematorium Twente. Bij de laatste kunnen huisdieren en paarden worden gecremeerd. Bij huisdieren kan dit collectief of individueel. Individueel gecremeerde dieren kunnen in een urn of een strooiblik worden meegenomen. Nieuw is de mogelijkheid van resomeren of alkalische hydrolyse. Dit proces is is 90% energiezuiniger en 90% minder milieubelastend. De stoffelijke resten worden onder druk en met behulp van kaliumhydroxide versneld ontbonden.
Na dit interessante bezoek over de mogelijkheden van het afscheid nemen van overleden huisdieren en paarden, nemen we afscheid en zien terug op een interessante dag met diverse onderwerpen waarbij de rode draad het bijpraten onder elkaar is, en dit is al jaren niet anders bij de leden van de THC.

 

 

 

Pin It on Pinterest

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security