Blauwpatrijs

Kleurslag blauwpatrijs
Blauwpatrijs haan

De kleurslag blauwpatrijs is een moeilijk te fokken kleurslag die we zelden zien.De kleur is gelijk aan patrijs, met dien verstande dat al het zwart is vervangen door blauw. Ook de gouden en gele partijen worden door verdunning van zwart naar blauw iets lichter. Het valt niet mee mooie egaal blauwe partijen in deze dieren te fokken, vaak zit er wit of zwart in. Voor de doorzetter liefhebber een enorme uitdaging. Bij de hennen missen we vaak de grondkleur op de rug. De ruggen tonen nogal egaal blauw in dat geval. Stellen we ons dit dier voor in de gewone patrijskleur, dan waren de ruggen zwart. Je zou kunnen zeggen een blauwe roetrug. Juist bij blauwpatrijs zullen we moeten fokken met hanen die een zeer zwakke blauwe halstekening laten zien.
De blauwpatrijs kleurslag is niet fokzuiver. Als je fokt met een blauwpatrijs haan op blauwpatrijs hennen zijn ongeveer de helft van de nakomelingen blauwpatrijs, een kwart patrijs en een kwart roodgeschouderd wit. Als je patrijs kruist met roodgeschouderdwit, dat uit deze kuising is ontstaan, krijgt men 100% blauwpatrijs nakomelingen.

Pin It on Pinterest

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security