Lidmaatschap

Lid worden van de Twentse Hoenderclub heeft vele voordelen. Allereerst heeft u direct contact met enthousiaste collega liefhebbers die u op momenten als op de jaarvergadering, het zomertreffen waarbij leden hun dieren kunnen laten beoordelen door deskundigen, de clubshow of een fokkersrondrit al uw vragen kunnen beantwoorden en de eigen ervaringen delen. Veel over het Twents Hoen staat al beschreven in het prachtige Boek Twentse Hoenders van Wim Molenveld maar de persoonlijke ervaringen hebben al menig liefhebber op weg geholpen. Het Twents hoen kent naast fokkers die hun fokkerij inspanningen graag beoordeeld zien op een kleindierenshow – tijdens de oneto.nl begin december is onze Clubshow – maar ook een grote groep liefhebbers. Zij zijn gevallen voor het Twents Hoen dat als erfhoen niet alleen een sierlijke verschijning is, maar ook voor de goede leg van een smakelijk ei en het rustige en aanhankelijke karakter. 

 
Hoeder voor volgende generaties

U wordt medehoeder van ons levend cultureel erfgoed dat rond 1875 grensoverschrijdend is ontstaan, het verhaal vertelt van oude Twentse gebruiken waarbij hoenders als belasting of huur dienden, de textielarbeiders en hun hanengevechten, de ontwikkeling van een winterhard leghoen. En niet in de laatste plaats wordt u mede deelgenoot hoe wij u ons elegante ras in optimale kwaliteit en kwantiteit voor de toekomst te behouden.

De kosten zijn € 17,50 per jaar. Jeugdleden betalen maar € 10,00. Het bedrag kan overgeschreven worden op NL30RBRB0929392868 ten gunste van de Twentse Hoenderclub.

Aanmelden bij de Secretaris:
Robert Hoornstra
De Pol 12
8337 KS De Pol
Tel 0521-382949
Emailadres: secretaris@twentsehoenders.nl

Secretariaat

Secretaris Twentse Hoender Club
Robert Hoornstra
De Pol 12
8337 KS De Pol
Tel 0521-382949
Emailadres: secretaris@twentsehoenders.nl

Donateur

Naast onze fokkende leden, kennen wij ook personen die de instandhouding van het Twents Hoen een warm hart toedragen. Bijvoorbeeld voor de instandhouding van levend cultureel Twents erfgoed, of als liefhebber die niet met dieren naar een tentoonstelling gaat,maar wel contact wil hebben over het wel en wee van het Twents Hoen of over de gezondheid of kwaliteit van de eigen dieren, of kuikens heeft laten uitbroeden en deze beschikbaar heeft voor andere liefhebbers.

Door minimaal € 5,- per jaar over te maken draagt u niet alleen bij aan de instandhouding van het Twents Hoen, maar wordt u ook per e-mail geïnformeerd over de activiteiten van de vereniging. Daarbij bent u van harte welkom op het zomertreffen waar u zich kunt laten informeren of meegebrachte dieren kunt laten bekijken door een clubkeurmeester.
Deze bekijken de dieren op basis van de rasstandaard van het Twents Hoen en kunnen fok- en selectieadviezen geven.
Tenslotte eet een deel van de leden de eigen of elkaars dieren die zij niet aanhouden, maar wel waardering hebben voor de smakelijkheid van zelf opgefokte dieren. Goede recepten zijn bij diverse leden aanwezig die zij graag delen.

Als donateur wordt u gevraagd om jaarlijks tenminste € 5,- over te maken op NL30RBRB0929392868 van de Twentse Hoenderclub onder vermelding Donateur.

Organisaties

 
De Twentse Hoender Club

De Twense Hoender Club is opgericht op 11 maart 1985 in Raalte door Leo Lansink-Rotgerink, Yvonne Lansink-Rotgerink, Henk Jonker en Herman Jansen. Inmiddels hebben verschillende nieuwe liefhebbers het stokje overgenomen en houden zij zich actief bezig met het in standhouden en verbeteren van ons fraaie levend nationaal erfgoed. Zij doet dit door het standaard matig fokken en het exposeren van Twentse Hoenders te bevorderen en te bemiddelen bij de aanschaf. Daarnaast zet zij samen met de leden een lijn uit die leidt tot instandhouding en uitbreiding van het genetisch materiaal. Zo is enige jaren geleden sperma van het Twents Hoen opgenomen in de Genenbank.

Het is een club waarvan de leden het leuk vinden elkaar samen met de gefokte dieren te ontmoeten en over de stand van het ras en de kleurslagen in open dialoog met elkaar te praten. Gezelligheid en collegialiteit staan voorop en gaan boven het winnen van prijzen. Daarbij zijn ook jeugdleden van harte welkom en zij weten de goede adviezen van ervaren fokkers om te zetten in prijzen op tentoonstellingen. Zo heeft een jeugdlid al deelgenomen aan de Europashow in Metz (2015).

 
Sonderverein der Züchter der Kraienköppe und Zwerg-Kraienköppe

De banden met de Duitse zustervereniging “Sonderverein der Züchter der Kraienköppe und Zwerg-Kraienköppe zijn hecht en vriendschappelijk. Op bestuurlijk niveau overleggen we regelmatig welke kant we met het ras uit willen en hoe we dat gezamemlijk kunnen realiseren.

zie ook: www.kraienkoeppe.de

 
Nederlandse Hoender Club

Deze vereniging zet zich als overkoepelend orgaan in voor behoud van alle Nederlandse hoender rassen. Kort gezegd “De hoeders van ons levend nationaal agrarisch erfgoed.” Een echte vriendenclub met een goede sfeer.

zie ook: www.nederlandsehoenderclub.eu

 
Kleindier Liefhebbers Nederland

Zij zet zich in voor alle georganiseerde kleindierfokkers in Nederland. Zij geeft de ringen uit waardoor de rasdieren geregistreerd staan. Met de overheid overlegd zij zaken rond ziekten, voorzorg van epidemieën etc.

zie ook www.kleindierliefhebbers.nl

 
Stichting Zeldzame Huisdierrassen

De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) is opgericht in 1976. De stichting heeft als doelstelling de variatie onder de landbouwhuisdieren in Nederland te behouden en te voorkomen dat oorspronkelijke rassen uitsterven.

Zie ook: www.szh.nl

 
Plaatselijke kleindier fokverenigingen

Zij vertegenwoordigen plaatselijk mensen die diverse soorten pluimvee in verenigingsverband fokken en exposeren. Collectief enten om te kunnen exposeren wordt door hen geregeld

Pin It on Pinterest

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security