Na bijna anderhalf jaar konden de leden van de Twentse Hoenderclub weer bij elkaar komen. De 36e jaarvergadering werd gehouden op 14 augustus 2021 in Het Kaspel bij Goor en heeft op voordracht van het bestuur een informatief karakter zonder presentatie en goedkeuring van de jaarverslagen. Dit wordt doorgeschoven naar 2022.

Na ontvangst met koffie/thee werd bijgepraat over de hobby, de fokkerij en toch ook corona. Bezoek aan activiteiten georganiseerd door onze Duitse collegefokkers zit er vooralsnog niet in.
Na hier uitgebreid de tijd voor te hebben genomen – want er was weer veel te bespreken – werden de krielen geshowd. Veel waardering werd uitgesproken voor de vooruitgang die wordt geboekt bij de koppen van de krielen die steeds meer op die van hun grote evenknie gaat lijken.

Aandachtspunt is nog het gebrek aan ongetekende veren op de kop bij de hennen. Daarentegen tonen de krielhanen beter de gewenste vleugeltekening dan de groten. Verschillende kleurslagen en daarbij de specifieke aandachtspunten passeerden de revue. Een interessante exercitie voor de aanwezigen.

Na de lunch, aangeboden door de THC, werden de grote hoenders besproken. Ook hier werden dieren getoond die ons ras prachtig uitdragen, maar ook dieren die aanleiding voor discussie bleken. Eigenlijk zijn dit soort momenten een van de hoogtepunten van een fokkerstdag waarbij oude ervaringen / wijsheden en jong enthousiasme elkaar ontmoeten.

“Als je kiest om patrijs met zilverpatrijs te kruisen moet je hiervoor een aantal jaren uittrekken. Omdat zilver onvolledig dominant is, zal je de vrouwelijke nakomelingen stelselmatig moeten terugkruisen op een zuivere zilverhaan”.

De informatieve en leerzame dag werd afgesloten met een hapje en drankje, wederom aangeboden door de THC. Zou dit ook hebben gegolden voor het prachtige zomerweer?

 

Pin It on Pinterest

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security