Beste leden van de Twentse hoenderclub.

Zaterdag 29 augustus vindt ons 8e zomertreffend alweer plaats.

 

Plaats: bij Henk-Jan van de Riet
Wegdammerweg 8a   7475 MH Markelo  tel: 06-51980237


Jullie worden verwacht rond 10:30  volg de parkeerinstructie op.

Het programma ziet er globaal als volgt uit:
10.30 uur Ontvangst met koffie/thee en wat er bij.
11.00 uur Bespreking van de meegebrachte dieren.
12.00 uur Even een korte pauze.
12.30 uur Verdere bespreking dieren/ rondwandeling.
14.00 uur BBQ bij voldoende deelnemers.
15.30 uur Afsluiting.

Wij willen dat jaar weer de nadruk legen op het samenstellen van de juiste foktomen.
Dus neem dieren mee waar je graag van wilt weten of ze bij elkaar passen om het gewenste fokresultaat te bereiken.
Leuk zou zijn dat er ook enkele dieren komen van de jongere – nieuwe en wat minder vaak voorkomende kleurslagen dit kan zeer interessant zijn.
Bespreking van de dieren doen we samen, wel zal er extra aandacht zijn voor specifieke ras kenmerken waar keurmeesters aandacht aan moeten schenken..
Hierdoor hopen wij de kennis van fokkers te optimaliseren.

Opgave bij:
Bert Kremer.
bertkremer56@gmail.com of 06 38907022
Doe dit uiterlijk VOOR 22 augustus, om de kosten een beetje binnen de perken te houden vragen wij bijdrage €10.00 per persoon af te rekenen bij de penningmeester.

Pin It on Pinterest

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security